Gos


Cadell

 • Totes les visites
  (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Polivalent (totes les del cadell)
 • Vacuna Ràbia
 • Microxip i cartilla
 • Radiografia control de desenvolupament ossi
 • Ecografia abdominal
 • Vacuna Leishmània i KC amb descomptes

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 23.50 €/mes

  Adult

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Polivalent
 • Vacuna Ràbia
 • Test Leishmània
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang
 • Ecografia abdominal
 • Radiografia toràcica i abdominal
 • Higiene dental (exclòs medicació i extraccions)
 • Vacuna Leishmània i KC amb descomptes

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 27.30 €/mes

  Sènior

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Polivalent
 • Vacuna Ràbia
 • Test Leishmània
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang general
 • Ecografia abdominal semestral
 • Radiografia toràcica doble, abdominal i lumbar
 • Electrocardiograma
 • Higiene dental (exclòs medicació i extraccions)
 • Vacuna Leishmània i KC amb descomptes

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 29.50 €/mes


  Gat Indoor


  Viu a l'interior de casa, no surt al carrer

  Cadell

 • Totes les visites
  (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent (totes les del cadell)
 • Test leucèmia i immunodeficiència felina
 • Microxip i cartilla

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 15 €/mes

  Adult

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang
 • Ecografia abdominal
 • Radiografia toràcica

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 10 €/mes

  Sènior

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang general i tiroides
 • Ecografia abdominal semestral
 • Radiografia toràcica doble i abdominal

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 17.50 €/mes


  Gat Outdoor


  Poden sortir al carrer i estar en contacte amb altres gats

  Cadell

 • Totes les visites
  (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent (totes les del cadell)
 • Vacuna leucèmia
 • Test leucèmia i immunodeficiència felina
 • Microxip i cartilla

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 17.50 €/mes

  Adult

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent
 • Vacuna leucèmia felina
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang
 • Test leucèmia i immunodeficiència felina
 • Ecografia abdominal
 • Radiografia toràcica

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 14.50 €/mes

  Sènior

 • Totes les visites (exclòs medicacions i proves diagnòstiques)
 • Analítica de femtes
 • Totes les desparasitasions internes respecte pla vacunal
 • Vacuna Trivalent
 • Vacuna leucèmia felina
 • Analítica d’orina
 • Analítica de sang general i tiroides
 • Test Leucèmia i immunodeficiència felina
 • Ecografia abdominal semestral
 • Radiografia toràcica doble i abdominal

 • Promocions en pinsos i antiparasitaris

  Preu: 19.50 €/mes