Medicina preventiva


És el pilar en que ens volem basar i cap a on avança el futur de la medicina veterinària ja que cada vegada som més conscients que és millor prevenir que curar.
Aquesta és la màxima de la medicina preventiva i, per aquest motiu, en funció de l’edat de l’animal s’estableixen una sèrie d’actuacions ideals* al llarg de l’any per portar un adequat control de la seva salut. Amb els nostres PLANS DE SALUT t’ho posem fàcil.
Vacunacions, desparasitasions, revisions, analítiques, probes d’imatge,...
Medicina interna


És la part de la medicina que s’encarrega dels problemes dels òrgans interns i la encarregada, per tant, de valorar i diagnosticar patologies relacionades amb l’aparell digestiu, els ronyons, el tracte urinari, l’aparell respiratori i el sistema endocrí (diabetis i altres patologies hormonals com poden ser els problemes de tiroides o adrenals). També té en compte malalties infeccioses.
En alguns casos el diagnòstic serà senzill però en altres és possible que sigui més complex i requereixi de probes complementàries o de la intervenció d’un especialista en alguna de les disciplines.
De la mateixa manera, segons l’estat en que es trobi l’animal, un cop diagnosticat es pautarà un tractament que podrà ser administrat a casa o que, en aquells casos més greus o que necessitin d’un tractament més intensiu, requerirà la hospitalització de l’animal per tal de poder estabilitzar-lo i, en cas necessari, completar les probes diagnòstiques.
Analítica sanguínia


Hematologia: permet fer determinacions de les poblacions cel·lulars de la sang (glòbuls vermells, blancs i plaquetes) per determinar possibles problemes d’anèmies, alteracions de les defenses, alteracions de la coagulació,...

Bioquímica sanguínia: permet valorar l’estat i la funció dels principals òrgans vitals (fetge, ronyó, pàncrees,...).

Tests ràpids de diagnòstic de malalties: Leishmania, Leucèmia i Immunodeficiència felina, paràsits hemàtics, Giardia, parvovirosi, coronavirus felins i peritonitis infecciosa felina,...

Endocrinologia: sovint els animals poden patir problemes hormonals que requereixen d’analítiques sanguínies per al seu diagnòstic un cop s’estableix una sospita en base als signes clínics.

També treballem amb laboratoris externs que ens faciliten altres analítiques que no podem realitzar en el propi centre per la seva complexitat com poden ser:
 • Proves de coagulació
 • Serologies per determinar el nivell d’anticossos en determinades patologies immunomediades.
 • Anàlisi de fàrmacs en sang per fer el seguiment de tractaments crònics, ajustar dosis i minimitzar els efectes adversos.
 • Biologia molecular
 • Anatomia patològica: biòpsies, necròpsies,...
 • Altres


  Urianàlisis: l’analítica de l’orina a més de permetre el diagnòstic dels cristalls o infeccions urinàries també ens aporta una valuosa informació diagnòstica sobre l’estat dels ronyons, possibles indicis d’altres malalties com la diabetis,...

  Anàlisis coprològics: són les analítiques de femtes i són molt importants per comprovar que la nostra mascota no té paràsits i, en cas que en tingui, per tal de determinar l’espècie responsable i així dispensar el tractament més adequat.

  Raspats cutanis, tricogrames, citologies... per tal de trobar la causa en determinats problemes dermatològics (des d’infeccions fins a sarnes).

  Cultius fúngics.

  Citologia: observació amb el microscopi de les cèl·lules que formen les masses o exsudats després de sotmetre’s a un procés de preparació fixació i tinció per a la seva correcta valoració.
  Cirurgia.

  Ecografia: L’ecografia és una tècnica diagnòstica àmpliament utilitzada en l’actualitat en medicina veterinària donat que es tracta d’una tècnica no invasiva, ràpida i precisa que ens permet identificar i valorar els diferents òrgans. Ens aporta informació sobre la seva disposició, mida, estructura, possibles masses,... i també ens serveix d’ajuda per identificar les zones d’on hem d’obtenir mostres per citologia o biòpsia. Una altra aplicació de l’ecografia, igual que en medicina humana, és per al diagnòstic de gestacions i control de la viabilitat dels fetus (per comptar el número de cadells en canvi, és més útil la radiografia).

  Hospitalització: Per a postoperatoris, tractaments, o probes diagnòstiques que requereixin passar unes hores a la clínica disposem d’una sala d’hospitalització on atendre de manera específica les necessitats particulars de cada cas. En determinats casos i segons la complexitat de la patologia que presenti la vostra mascota podem recomanar-vos l’ingrés en un centre 24h.

  Medicina i cirurgia d’animals exòtics.

  Servei de vacunació/visites a domicili.
  Especialitats


  Cardiologia: És l’especialitat encarregada d’atendre els problemes cardiovasculars, arribar a un diagnòstic i determinar quin és el millor tractament per a cada cas després de fer els estudis pertinents (radiografies de tòrax, ecocardiografia,...). En tots els casos un diagnòstic precoç millora molt el pronòstic i simplifica el tractament. És per aquest motiu que amb els nostres PLANS DE SALUT s’inclouen proves anuals per al control de l’aparició de possibles problemes cardíacs. Alguns dels símptomes que es deriven dels problemes cardíacs són: apatia, intolerància a l’exercici, tos, dificultat al respirar, respiració més ràpida i superficial, mucoses pàl·lides o cianòtiques,... i tot i que solen afectar a animals de certa edat és molt important tenir en compte que també hi ha moltes anomalies que són congènites (de naixement).

  Dermatologia: Els problemes de pell són un dels principals motius de consulta perquè acostumen a ser bastant evidents i el propietari s’adona de la molèstia que suposen per l’animal, sovint van acompanyats de picors, un augment en l’olor corporal,... En aquests casos és molt important recollir una bona història clínica sobre l’animal, l’ambient on viu, l’alimentació, l’estat de salut... ja que hi ha molts factors i malalties que hi intervenen i que poden donar lloc a al·lèrgies, dermatitis,...

  Oftalmologia: El continu avenç científic i tecnològic fa que cada cop tinguem més eines per a fer una bona valoració de la visió i de les patologies oculars dels nostres animals. Són molts els problemes i diagnòstics que es poden fer des de la nostra consulta però per a aquells casos més complexes o cirurgies sovint us referirem a un professional de la nostra confiança per la particularitat dels instruments diagnòstics i d’intervenció que es necessiten. Especialment important és fer una bona valoració oftalmològica en aquells gossos que per la seva fisonomia (morro molt chato, ulls sortits, parpelles caigudes o enrotllades,... com poden ser bulldogs, sharpeis, carlins, cockers,...) tenen especial predisposició a patir problemes oculars ja que un punt clau en l’oftalmologia és la detecció precoç i el ràpid tractament per tal d’evitar pèrdues de visió, complicacions i tractaments quirúrgics.

  Traumatologia: S’encarrega dels problemes en l’aparell locomotor (sistema múscul-esquelètic) i, recolzant-se principalment en la radiografia permet el diagnòstic, tractament i control de l’evolució de les patologies òssies i articulars.

  Neurologia: És la disciplina que valora les malalties que afecten al sistema nerviós (paràlisis, pèrdua d’equilibri, convulsions,...). Requereix d’exàmens molt precisos que valorin els diferents reflexes i respostes de l’animal per tal de poder fer una bona localització de la lesió i poder fer les probes d’imatge pertinents en cas que sigui necessari.

  Ecocardiografia: L’ecografia cardíaca permet l’estudi en profunditat del cor. Permet valorar la velocitat de la sang, la freqüència cardíaca, la funcionalitat de les vàlvules cardíaques i el cor en si mateix, la seva estructura, és a dir, si hi ha cardiomiopatia hipertròfica, cardiomiopatia dilatada,... D’aquí la seva importància diagnòstica i per establir un tractament adequat en les patologies del cor.

  Endoscòpia:Inicialment es tracta d’una tècnica diagnòstica que, mitjançant la introducció d’una càmera dins l’endoscop i introduint aquest en algun dels orificis corporals ens ofereix una imatge real a mesura que l’anem introduint. D’aquesta manera podem diagnosticar alteracions del tracte digestiu, de l’aparell respiratori, de l’aparell urinari, articulacions,... També és molt útil per l’extracció de cossos estranys (objectes que es puguin haver menjat o, per exemple, espigues que sovint es posen al nas o a les orelles). Una altra aplicació més recent en el camp de la veterinària, però que va en augment, és utilitzar aquesta tècnica per realitzar cirurgia mínimament invasiva (esterilitzacions, biòpsies,...).

  Etologia: La majoria dels problemes comportamentals tenen solució. Si tens algun problema amb la teva mascota vine i t’informarem de com funcionen les sessions d’etologia on, una professional del comportament analitzarà la conducta del teu gos o gat i et donarà unes pautes que per si soles, o acompanyades d’algun tractament, t’ajudaran a solucionar el problema i a gaudir del teu company. En aquest aspecte és molt important saber diferenciar entre un problema de comportament i un problema d’obediència ja que un ensinistrador no ens solucionarà un problema de comportament mentre si que ens serà útil si el que volem es establir un vincle amb el nostre gos i que ens faci cas. Alguns dels problemes més habituals amb els que ens pot ajudar un etòleg són: ansietat per separació, por, agressivitat, bordar excessiu,...

  Oncologia:Disposem d’un servei d’assessorament i tractament per a aquells pacients diagnosticats amb algun tipus de càncer. Tot i que és veritat que hi ha molts tumors que encara no responen bé a la quimioteràpia o altres formes de tractament n’hi ha molts d’altres que combinats amb un tractament quirúrgic prolonguen de manera significativa l’esperança de vida de l’animal. De la mateixa manera, també hi ha tractaments mèdics més conservadors que poden ser de gran utilitat en determinats casos. Des de la nostra posició us donarem a conèixer les diferents opcions així com la seva viabilitat perquè tingueu tota la informació que necessiteu per poder prendre una decisió.